Próby szczelności instalacji gazowych


Wykonujemy próby szczelności instalacji gazowych.

Każdy właściciel lub zarządca danego obiektu budowlanego zobowiązany jest do utrzymywania go w dobrym stanie technicznym. Wiąże się z tym także obowiązek przeprowadzania okresowej kontroli oraz prób szczelności instalacji gazowych.

Przeprowadzenie kontroli szczelności instalacji jest konieczne przed podłączeniem nieruchomości do sieci gazowej.

Warunki i zasady przeprowadzania prób szczelności instalacji gazowych reguluje "Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. (Dz. U. Nr 74 z 1999r poz. 836) w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.